Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

iranarchaeology

باستان شناسی ايران

 
 
 
 

مدرک در علم همه چیز است. نه از روی شهرت نظر دهید و نه نظری را که به جای مدارک بر شهرت استوار است بپذیرید. داور نهایی در علم مدارک هستند. علم نه توسط پیشکسوتی انجام می شود و نه پیشکسوت دارد. علم متخصص دارد و تنها درستی مدارک و فرضیه های استوار بر آنها دارای اعتبار علمی اند. استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباس علیزاده

آخرين مطالب منتشر شده

مطالب ویژه

مقالات کارشناسی ارشد و دکتری

1-تاثیر تمدن بین النهرین بر تمدن هخامنشی

2-تجزیه و تحلیل نقوش حیوانی سفالهای پیش از تاریخ فارس

3-تجزیه و تحلیل روند تحولات معماری مساجد دوره سلجوقی و ایلخانی

4-بررسی پیکرکهای زنان در فلات مرکزی ایران در دوره نوسنگی

5-کاربرد روش ژئوفیزیک اکتشافی در باستان شناسی(پژوهش موردی تخت جمشید و پاسار گاد)

6-کاربرد جی آی اس در باستان شناسی(نمونه ارائه شده سایت تاریخی شوش)

7-بررسی و تحلیلی باستان شناسی حوزه زهک سیستان

8-بررسی باستان شناسی شهرستان رامسر

9-بررسي قوم باستان شناسي در جنوب غرب خراسان

10-بررسي مدارس دوره تيموري منطقه خراسان

11-بررسيهاي باستان شناسانه پيش از تاريخ جلگه مرودشت

12-بررسي باستان شناسي منطقه بهار(همدان) در دوره آغاز تاريخي

13-بررسي باستانشناختي سه بناي كريمخاني (ارگ كريم خاني-حمام وكيل-عمارت كلاه فرنگي)

14-معماري ايلخاني آذربايجان(پژوهشي در ارگ تبريز)

15-بررسی اشیاء استخوانی از آغاز تا پایان عصر آهن 2 در منطقه شمالغرب ایران

16-تدفین در ایران از آغاز تا 5000 پ.م

17-شیوه تدفین در دوره پارت(247پ.م تا 224 ب.م)

18-بررسی سفالینه های منقوش قبرستان B سیلک

19-بررسی نقوش سفالینه های دوره سلجوقی

20-مقایسه و تحلیل باستان شناسانه مذهب و معماری مذهبی تمدن ایلام با تمدن بین النهرین

21-طبیعت در آفرینش معماری

22-مطالعه تطور و تحول آجرهای لعابدار(از هزاره 2 پ.م تا عصر هخامنشی)

23-سیر تحول سفال خاکستری در شمالغرب ایران

24-سیر تحول محراب در معماری اسلامی از آغاز تا حمله مغول

25-امکان سنجی کاربرد عکسهای هوائی در مطالعات باستان شناسی(مطالعه موردی گنبد قابوس)

26-بررسی ویژگیهای مقابر قرن هشتم ه.ق

27-پیدایش فن تولید آهن و بررسی سیر تحول آن در شمالغرب ایران(1500-550.پ.م)

28-تجزیه و تحلیل نگاره انسان در سفالهای منقوش پیش از تاریخ ایران

29-روند تكامل مساجد در ايران(از ابتدا تا پايان قرن 4 ه.ق)

30-نقش آتشدان در شناسائی مراسم تشریفات مذهبی دوران تاریخی ایران

31-بررسی سلسله مراتب جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی در روستاهای امروزین دشت درگز خراسان با توجه به نظریه مکان مرکزی و روش قوم باستان شناسی

32-شناخت و تحلیل مقایسه ای زیور آلات فلزی عصر آهن ایران 550-1500 پ.م

33-تاثیر هنر و فرهنگ ایران در شکل گیری مکتب نقاشی هند و ایرانی در دوره بابریان هند

34-پژوهشی نو در سبک و کاربرد پیکره های انسانی ایلام(از آغاز تا ایلام نو)

35-فهرست بندی گنجینه های سکه موزه ملی ملک

36-بررسی تاثیرات هلنی بر هنر پیکر تراشی عصر اشکانی

37-معرفی سفال هخامنشی حوزه فارس

38-بررسی و تحقیق بناها و اماکن اسلامی(معماری اسلامی) شهرستان نائین از صدر اسلام تا دوره قاجار

39-معماری شرق خراسان از قرن 5 تا 12 ه.ق(تربت و تایباد)

40-بررسی بناهای اسلامی دوره صفوی در استان آذربایجان غربی از دیدگاه باستان شناسی

41-لایه نگاری در باستان شناسی

42-جنبه هایی از صنعت و هنر فلز کاری از آغاز تا پایان هزاره سوم پ.م در محوطه های باستانی جنوب شرق ایران

43-بررسی باستان شناسی آثار و محوطه های دوره اسلامی منطقه کجور(غرب مازندران)

44-بررسی نقوش و کتیبه های سفال نیشابور

45-بررسی محل های پیش از تاریخ در دشت نور آباد ممسنی

46-سکه شناسی دوره صفوی

47-مذهب ایلام با نگرش بر مهرهای استوانه ای

48-معماری ايلخانی آذربايجان(پژوهشی در ارگ تبريز)

49-طبقه بندی نقوش سفال از آغاز تا عصر کالکولتیک(مس و سنگ) مطالعه موردی فلات مرکزی ایران

50-بررسی باستان شناختی تپه پیش از تاریخ دارایی واقع در دره خرم آباد

51-بررسی سلاح ها و ادوات جنگی عصر هخامنشی

52-حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر در دوران هخامنشی

53-بررسی تاريخ و تحليل آثار هنری دوره ماد از ديدگاه باستان شناسی

54-ادوات سنگی پیش از تاریخ ایران

55-تحقیق در جغرافیای تاریخی، فرهنگی و سیاسی قومس از ابتدای ظهور اسلام تا سال 617 ه.ق آغاز حمله مغول

56-بررسی و تطبیق معماری دوره اشکانیان(پژوهش موردی قلعه زهک)

57-بررسی و مطالعه هنر معماری مناره های عهد سلجوقی در شهر اصفهان

58-بررسی فرهنگ دینی مردم در سفرنامه های عصر صفوی

59-بررسی استقرارهای اورارتویی در شمالغرب ایران(700-900 پ.م)

60-بررسی نشانه های تمدنی نقوش حیوانی بر روی مهر های استوانه ای ایلام

61-بررسی و طبقه بندی مفرغ های لرستان(اشیاء مفرغی موزه ایران باستان)

62-بررسی تحلیلی باستان شناسی سیرجان قدیم از اوائل اسلام تا دوره تیموری

63-مطالعه روند شکل گیری معماری عصر آهن در شمالغرب ایران(550-1500 پ.م) از دیدگاه تکنیکی و اجتماعی

64-رنگ و شکل در فرایند تولید سفالهای ظریف در ایران

65-برهم کنش اقتصادی - اجتماعی کوچ گران و یکجا نشینان و نقش آن بر تحول الگوهای استقراری در زاگرس مرکزی در دوره کالکولتیک(مردم باستان شناسی)

66-نقش رنگ در تزئینات معماری اسلامی(از دوره سلجوقی تا اواسط دوره صفوی)

67-شهر سازی دوره ساسانی

68-پوشاک زنان در دوره ایلامی و هخامنشی

69-بررسی تپه پیش از تاریخ نصرت آباد دشت قزوین

70-پژوهشی در بناهای آرامگاهی مازندران مرکزی در قرن 9 ه.ق(با تاکید بر ویژگیهای معماری بومی)

71-پژوهشی در نقش برجسته های ساسانی

72-پژوهشی راجع به استقرارهای روستائی اولیه در زاگرس مرکزی بر اساس شواهد باستان شناختی در حوضه آبریز سیمره از هزاره نهم تا هزاره ششم پ.م

73-بررسی، تحلیل و طبقه بندی جنگ افزارهای عصر آهن ایران(1500-800 پ.م)

74-بررسی مجموعه بناهای قرون هفتم الی نهم ه.ق - همراه با الحاقات - در غرب استان تهران

75-بررسی و شناخت تنديسهای پارتی و مقايسه آنها با تنديسهای يونانی و هخامنشی

76-بررسی باستان شناختی محل های پيش از تاريخ حاشيه رودخانه درونگر واقع در شمال شرق استان خراسان

77-بررسي الگوهاي معيشتي منطقه زاگرس مركزي در فاصله زماني فراپارينه سنگي تا نوسنگي قديم

78-بررسی روشمند باستان شناختی دشتك ميانكوهی ديشموك و دره ليراب-شمالغرب استان كهگيلويه و بوير احمد- زاگرس جنوب غربی

79-تسلسل فرهنگي جازموريان-شهر قديم جيرفت در دوره اسلامي

80-بهينه سازی ساختار و رنگ لعاب در بدنه های سفال

81-بررسی سير تحول نقوش حيوانات روی سفالهای پيش از تاريخ در فلات مركزی ايران و ارتباط آن با وي‍ژگيهای اقليمی

82-روابط فرهنگي شرق ايران با دره سند در پيش از تاريخ

83-مطالعه و بررسی مهرهای مكشوفه در شمال و شمالغرب ايران و مقايسه آنها با مهرهای فلات مركزی در عصر آهن

84-بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اوليه اسلامی ايران

85-تدفين در ايران از آغاز تا هزاره 5000 پ.م

ادامه دارد.......

  •  

 

 

 

فرم عضويت

ارتباط مستقيم با مدير سايت

حاضرين در سايت

ما 78 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم